Kære medlemmer 

Fotos fra Hou modtaget fra Kim. Steen og Hans.
Tak for dem.