Bestyrelsens nyhedsbrev

Skrevet af formanden

Beskæring og påsken.


Kære medlemmer

Vedrørende beskæring i påsken så vil det i år være sådan, at man selv bortskaffer sit affald til genbrugsstation.

Der må altså IKKE henlægges noget hverken på vandtårnspladsen eller på stranden eller nogen anden steder.

Bestyrelsen ønsker alle en god påske.

Nyt møde om dige den 6/2 2015Kære medlemmer.

Se mere under faneblad: Digesagen


Hans Bertelsen

Internet forbedring - TDC

1/1 2015

Kære medlemmer

TDC åbner mulighed for forbedring af dækning på Nordlangeland.

Der har i Fyens Amtsavis været en artikel om den dårlige internet dækning på Langeland.
TDC vil hvis der kommer et massivt krav fra grundejere i et område gå ind og forsøge at løse problemet.

Masten i Hou Plantage er senest blevet opgraderet dog uden forbedring - det kræver yderligere, at der bliver fremført en fiberforbindelse sydfra.

Via forskellige mails fra forskellige grundejere i de forskellige foreninger og lokale fastboende er der kommet et fælles tilsagn om en fælles henvendelse til TDC med krav om, at vi i området bliver dækket af med tidssvarende hastighed. 
Hans Rossen har lovet at rette denne henvendelse på vegne af ca. 200 grundejere.


Hans Bertelsen

Brooptagningen 13/9 2014


Broen kom på land ved fælles hjælp den 13/9

Se flere billeder under fanebladet "Vores badebro"


Stormen 5.-6. December 2013

Fredag aften den 6. December

Kære medlemmer.

Stormen/ orkanen "Bodil" har nu hærget i et døgn. 

Jeg har netop haft telefonisk kontakt til min nevø Martin i Muus Bo i Hou Plantage, for at høre hvordan situationen er på stedet.
Han kunne meddele at vejret rasede - men der var ingen fare på færde.

Hans BertelsenMærsk på besøg


På en flot søndag kom Mærsk forbi - havde dog ikke tid at stoppe ;-)

Skibet "Maerskmercinnimoller" er bygget i 2013 og er 398m langt og 58m bredt og stikker 10,5m i dybden.
Det var på vej til Århus fremgik det af Marinetraffic.com
Hans Bertelsen

STORMEN 2013

Den sidste storm var voldsommere end den i 1999 og har da også væltet mange træer i vores område.
På mirakuløs vis er ingen huse skadet, skønt det er kæmpetræer, som er knækket eller væltet.
Stormen kom fra syd og har lagt træer mellem huse i retning mod nord.
Hvis det havde været i øst/vestlig retning var der helt sikkert sket store skader, hvis de samme træer havde lagt sig.

Der bliver masser af brænde at forarbejde for de berørte grundejere.

Jeg vil opfordre vore medlemmer til at efterse deres træer for hængende grene og få disse fjernet så ingen kommer til skade.

Hans Bertelsen.

Badebro opsat 18/5 2013

Badebroen blev sat ud i lidt hård vejr, så de der var i vandet måtte kæmpe en del i bølgerne.
Der var efterfølgende lækker frokost og råhygge i læ i haven hos Henning og Karin.

Tak til til alle, som deltog og stor tak til værtsparret for alt forarbejdet, der igen var i top.
På bestyrelsens vegne.

Hans Bertelsen

Reperation af foreningens veje

August 2012


Hej alle.
I
I den sidste uge af min ferie midt i august fik jeg leveret 8 m3 rabatgrus til reperation af vores veje. Der blev lagt depoter ud på de forskellige veje i foreningen.
Jeg var rundt med trillebør og skovl og fik lappet de værste huller og beder nu om at de enkelte grundejere tager sig af at lukke eventuelle huller ud for jeres grund.

Formand Hans Bertelsen

Broopsætningen

Hej alle.

Broopsætningen gik igen i år efter planen og der var en lækker frokost efterfølgende i Karin og Hennings have.
Bestyrelsen siger tak til alle for hjælpen, især en stor tak til Henning og Karin for deres store arbejde og for arrangementet i haven.

Bestyrelsen håber, at vi får en god og varm sommer og at badebroen vil blive brugt flittigt.

God sommer.

Bestyrelsen