Fotoalbum

I midten holder arkitekten en tale om tilblivelsen af den nye lejr

Formanden Kai Teinholdt orienterede om programmet.

snoren klippes over ind til spisesalen

Et nyt navneskilt var blandt gaverne

En forårshilsen fra vores forening

I pejsestuen var der rettet an med pålægssnitter.

Den blå farve var gennemgående

Ingen tørstede

Levende musik var der også

Lejren set fra vejen

Bagerst skimtes støjvold mod øst

til højre ses støjvold mod vest

Et af de populære snakke/grupperum

Et af køjeværelserne

Lækker skriveplads i et køjeværelse

En lang gang går fra den ene til den anden ende med døre som kan låses af ved besøg af mindre grupper.

Nogle af værelserne er indrettet specielt til handikappede.

Et kik til opvasken.

Et rigtigt gammelt billede af lejen.

Det nye Hovborg blev indviet lørdag den 13 februar 2010 med mange deltagere. Det er lykkedes at bygge en praktisk lys og venlig lejr, som i fremtiden vil udgøre rammerne om en god ferie for gæsterne - store som små.
Der blev holdt taler - spist snitter og lyttet til musik fra FDF. Lokaliteterne blev besigtiget.

Jeg deltog inviteret som formand for vores grundejerforening og fik en god snak med de forskellige bestyrelsesmedlemmer om de tiltag med 2 støjvolde - nye skærpede udlejnings- og ordensregler, man har lavet for at minimere støjgenerne til naboerne.

Hans Bertelsen


Tip - klik på billederne for at se i stor størrelse og med undertekster.