Oversigt over vigtige datoer

Skrevet af Hans Bertelsen

Badebroen skal på land 16/9


Foto af vores nye formand Lars Larsen i færd med at bygge
Det nye "Sommerhuset"

Lars vi stå for holdet der skal i vandet og skille broen ad.

Lone har på bestyrelsens vegne udsendt e-mail til alle medlemmer om dagens plan.

Det er vigtigt at tilmelde sig snarest så der kan planlægges.

Skriv hvilket hold I gerne vil hjælpe på.
1. Vandhold
2. Brohold
3. Vaskehold
4. Transportpolitik
5. Frokosthold

Hvis nogen vil bage en kage vil det modtages med tak.

Tilmelding pr. Mail på nedenstående mail.
Houplantage@outlook.dk

Generalforsamlinnng 15/7 2017Kære alle.
Det var glædeligt, at så mange ( 32 ) mødte op til generalforsamling i flot vejr på vandtårnspladsen.
Det var min sidste generalforsamling som bestyrelsesmedlem og formand i 22 år. Jeg havde valgt ikke at genopstille ligesom Sven Geil.
Følgende blev valgt ind 
Lars Larsen  fra Sommerhuset og Christian fra Vildrosen
Kasserposten blev ændret så Lone trådte ind i stedet for Lars - men det bliver i familien Ibfelt.

Der vil blive udsendt referat fra den nye bestyrelse.

Hans Bertelsen

Vigtige datoer i 2017Broen sættes ud til Kritihimmelfartsdag torsdag den 25/5
Der startes på stranden kl. 10 og der er plads til alle og opgaver store som små.
Efter broen er sat i vandet er der bespisning og hygge i haven bag "Hytten"
Broformanden Henning og Karin vil gerne af hensyn til planlægning vide hvem, der kommer så ring eller SMS på mobilnummer 23 46 67 90

Generalforsamling afholdes lørdag den 15/7 på vandtårnspladsen med start kl. 10
Nærmere info udsendes senere.

Julen 2016


Kære medlemmer 

Bestyrelsen vil hermed ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår med tak for året, der svandt.

Mvh
Formand
Hans Bertelsen

Bro optagning 10/9 2016
Kære medlemmer.

Sommeren nærmer sig sin afslutning - Broen tages ind lørdag den 10/9
 Vi starter på stranden kl. 10 - kom og vær med - alle kan gøre en indsats - stor som lille.

Broformand Henning vil gerne  i god tid have tilmeldinger på telefon 20 21 67 90 så Karin og Henning kan planlægge.


Når broen er på plads er der vanen tro bespisning i deres have bag " Hytten"

Kom og oplev nogle gode timer sammen med andre grundejere og lær måske nogle nye at kende.Bemærk allerede nu, at broen er planlagt udsat i 2017
Torsdag den 25/5 med start kl. 10 på stranden.

Med venlig hilsen 
BestyrelsenSct. Hans

Kære medlemmer.
Sct. Hans falder udenfor en weekend og ingen i bestyrelsen har mulighed for at 
tænde bålet ved vandet.
Jeg har dog aftalt med broformanden Henning, at han er bålmester igen i år.
Så mød op på stranden og vær med.
I ønskes en god Sct. Hans

Mvh Bestyrelsen

Broopsætning 2016
Kære medlemmer.

Sommeren er på vej - Broen sættes op Pinselørdag den 14/5 - Vi starter på stranden kl. 10

Broformand Henning vil gerne have tilmeldinger på telefon 20 21 67 90 så Karin og Henning kan planlægge.


Når broen er på plads er der vanen tro bespisning i deres have bag " Hytten"

Brooptagning 12/9 kl. 10

Kære medlemmer

Som meldt ud på mail og på infotavle så tages broen ind lørdag den 12/9 med start på stranden kl. 10 uanset vejret, som dog tegner fornuftigt.
I møder op med godt humør og der er opgaver til alle efter formåen.

Vi vil gerne, at så mange som muligt deltager i dette arrangement. Uanset om man har gjort brug af broen er man velkommen til denne oplevelse.

Man får styrket sammenholdet og kendskabet til de andre medlemmer, får nyt og gammelt at vide og kan måske selv bidrage med et par røverhistorier om gamle dage i vores snart 100 år gamle forening.

Bemærk efter, at broen er lagt på vinterlager, er der fællesspisning i haven bag "Hytten" hos Karin og Henning.
Bag evt. En kage og medbring denne - det vil blive værdsat.

Vores Broformand Henning vil gerne have styr på tropperne så giv ham et kald på tlf. 20 21 67 90 - han sidder klar ved telefonen.

På bestyrelsens vegne.

Formand 
Hans Bertelsen

Generalforsamling den 11/7 2015

     

Kære medlemmer

Der afholdes ordinær generalforsamling den 11/7 2015

Mød op på vandtårnspladsen kl. 10


Der er efterfølgende om aftenen fælles grillaften, hvor man hver især medbringer det nødvendige


      1/7 2015

mvh. Bestyrelsen

Bro opsætning 14/5 2015

Kære medlemmer.

Sommeren er på vej - Broen sættes op den 14/5 - Vi starter på stranden kl. 10
Alle er velkomne uanset formåen til at deltage og få nogle hyggelige timer sammen med andre medlemmer i Grundejerforeningen.

Broformand Henning vil gerne have tilmeldinger på telefon 20 21 67 90 så Karin og Henning kan planlægge.


Når broen er på plads er der vanen tro bespisning i deres have bag " Hytten"


Kom og vær med - alle kan give et nap med og få nogle hyggelige timer og måske lære andre at kende.

Mvh. Bestyrelsen

Møde om dige 29/8 2014Kære medlemmer.

I opfordres til at møde op fredag den 29/8 kl. 16 på Banjen i Lohals til orienterings møde om påtænkt dige.

Det er vigtigt at der kommer et massivt fremmøde af medlemmer, der vil tilkendegive, at nu må den sag stoppes.

Hou Digelag skal ikke have held til igen at manipulere med Langeland Kommune.

mvh. BestyrelsenLangeland kommune har udsendt dette:

Informationsmøde om højvandssikring ved Hou Nordstrand.

 

Udvalg for Teknik, Trafik og Miljø har den 25. juni haft forslaget om forlængelse af det eksisterende dige på dagsordenen.

På udvalgsmødet blev det besluttet at afholde et informationsmøde – hvor alle lodsejere får mulighed for at fremføre deres synspunkter i forhold til det skitserede projekt.

Mødet afholdes på  Banjen- Lohals Havn. Fredag den 29. august 2014 fra kl 16-18

 Badebro ind den 13/9


Kære alle.
Efter en kanon sommer skal badebroen på land lørdag den 13/9 2014
Der startes på stranden kl. 10.

Broformand Henning vil gerne have tilmeldinger på telefon 20 21 67 90 så Karin og Henning kan planlægge.


Når broen er på land er der vanen tro bespisning i deres have bag " Hytten"


Kom og vær med - alle kan give et nap med og få nogle hyggelige timer og måske lære andre at kende.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling 12/7 2014

Kære medlemmer.

I indkaldes hermed til den årlige generalforsamling kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen.

Kl. 18 er der fælles grillfest
Mvh Bestyrelsen.

Sct. Hans Bål 23/6 2014

Kære medlemmer.

Sct. Hans aften den 23/6 tændes bålet af Broformand Henning kl. 21
Kom og vær med omkring bålet
Hvis nogen tager et par kander kaffe med og andre bager en kage eller to - kan det blive ganske hyggeligt.

Giv andre i plantagen besked om tidspunkt kl. 21

God Sct. Hans aften 

Bestyrelsen.

Grenaffald mm i påsken

Kære medlemmer.

Vedrørende bortskaffelse af grenaffald.
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke i år vil blive bortkørt grenaffald. Det er en dyr løsning og da der desuden i år er ekstra meget efter stormen foreslår vi følgende:

Den enkelte grundejer bortskaffer selv sit grenaffald til genbrugsplads i Lejbølle, en anden mulighed er også at henlægge det på stranden til et Sct. Hansbål da Påsken falder senere i år.

Det skal indskærpes, at det kun er grenaffald og KUN grenaffald ikke ukrudt, rødder eller andet affald, man må kaste på bålet - ejheller gamle møbler, madrasser døre og brædder. Alt dette skal på genbrugsplads.

Med ønsket om en god påske.

Bestyrelsen.


Broudsætning 17/5 2014

Kære medlemmer.

Foråret er vej og det planlægges, at badebroen skal sættes op i St. Bededagsferien lørdag den 17/5 fra kl. 10 hvor vi mødes på stranden og går i gang, når broen står klar er der efterfølgende frokost i haven bag "Hytten" hos Broformand Henning og Karin kl ca 13.

Alle kan være med - der er både store og små opgaver.

Hvis nogle vil hjælpe dagen før med at klargøre rørene i vandet vil det være rart.

Husk tilmelding til Henning og Karin af hensyn til planlægning på Tlf. 20216790

Med ønsket om en god sommer i Hou gerne som i 2013 hvor det var en kanon sommer.

Bestyrelsen.

Hænder ønskes 14/9 :-) bro OPTAGNING

Kære alle

Jeg har lige talt med Henning og han kunne godt bruge lidt flere tilmeldinger, gerne et par stykker, der vil gå i vandet op hjælpe brofagene ned og på land.

Så se næste afsnit for tilmelding.

Vel mødt og få gode oplevelser :-)

Badebro tages ind 14/9 kl 10

Kære alle.
Efter en kanon sommer skal badebroen på land lørdag den 14/9.
Der startes på stranden kl. 10.

Broformand Henning vil gerne have tilmeldinger på telefon 20 21 67 90 så Karin og Henning kan planlægge.


Når broen er på land er der vanen tro bespisning i deres have bag " Hytten"


Kom og vær med - alle kan give et nap med og få nogle hyggelige timer og måske lære andre at kende.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling 2013

Generalforsamling afholdes lørdag den 13. Juli kl 10 i teltet på vandtårnspladsen.

se dagsorden under fanen Generalforsamlinger/referat

Sct. Hans 2013

Jeg er forhindret i at være tilstede da vi skal til barnedåb hos vores fjerde barnebarn Storm.
Jeg vil ønske alle en god og forhåbentlig tør aften og håber det lykkes at få sendt heksen til Bloksbjerg.

Hans Bertelsen

VIGTIGT møde om dige 17/5 2013

Kære medlemmer.

Der afholdes møde i Houborglejren om et digeforslag fra Cowi fredag den 17/5 kl. 14:30.
I skulle alle have fået brev.

DET ER AF STØRSTE VIGTIGHED AT I SÅ MANGE SOM MULIGT MØDER OP OG DELTAGER I DEBATTEN !

Se mere under fanebladet Sidste nyt - Digesagen 2011-2013

Broopsætning Pinselørdag den 18. maj 2013

Kære alle.

Badebroen sættes op PINSELØRDAG den 18. maj 2013

Efter et koldt forår er det snart tiden for opsætning af badebroen. Der startes på stranden kl.10 og når broen står sikkert i vandet - er der en velfortjent lækker frokost i haven hos Henning og Karin.
Der er opgaver til alle og jo flere vi er - jo nemmere går det.

Henning og Karin vil af hensyn til planlægning gerne have tilmelding på telefon20 21 67 90 (send gerne en SMS)
De har ikke adgang til mail, da de er på langeland.

Hvis nogen vil bage en kage vil det blive vel modtaget.
På bestyrelsens vegne.

Hans Bertelsen


Broen tages ind 15/9 kl. 10 2012

Kære alle.

Det er planlagt, at broen skal på land lørdag den 15/9. Der startes på stranden kl. 10 og alle er velkomne til at give en hånd med - alle kan deltage og vil få mulighed for at træffe andre medlemmer og få nogle hyggelige timer.

Når broen er i land er der bespisning i haven hos Henning og Karin

Henning broformand vil gerne vide hvor mange der kommer, så giv besked på Tlf. 20216790 i god tid.

Mvh bestyrelsen.

Generalforsamling 2012

Der afholdes generalforsamling på vandtårnspladsen kl. 10 lørdag den 14. Juli.

Sct. Hans 23/6 2012

Kære alle medlemmer.

Sct. Hans aften den 23/6 er der desværre i år ikke nogen fra bestyrelsen, som har mulighed for at være til stede og stå for afbrænding af bålet.

Hvis nogen af vore medlemmer vil tænde bålet bedes de blive og sikre sig at det bliver brændt helt af eller er slukket inden de går hjem.

Mvh Bestyrelsen

PS god Sct Hans til alle hvor de end måtte befinde sig.

Broopsætning 2012

Hej alle.
Foråret nærmer sig.

Igen i år skal badebroen ud og det sker den 17. Maj Kr. Himmelfartsdag. Der startes 
Kl. 10 på stranden. 
Alle er velkomne til at give en hånd med. Det er en god lejlighed til at møde andre i foreningen. Der er store som små opgaver - så det er for alle.
Vil nogen bage en kage eller 2 vil det også blive værdsat.

Efter bro opsætningen vil der vanen tro ca kl 13 være en lækker frokost i haven bag "Hytten" hos Henning og Karin.

Henning vil gerne have en tilbagemelding så han ved hvem der kommer og hvad der er behov for.

Så ring til Henning og Karin på Tlf. 20 21 67 90 eller 45 86 67 19 

Badebro tages ind 17/9 kl. 10

Kære medlemmer.
Badebroen skal ind igen den 17/9 og vi starter på stranden kl. 10.
Efterfølgende er der bespisning og hygge.
Kom og deltag med det du nu kan - alle kan gøre nytte med stort og småt.
Det blev besluttet på generalforsamling 2011, at bestyrelsen skulle undersøge mulighed for om foreningen kunne få tegnet en arbejdsskadeforsikring. Det har vi gjort og den er nu tegnet og gældende så eventuelle uheld/skader under arbejde i foreningsregi fra nu af er dækket.

Broformand Henning vil gerne vide hvor mange han kan disponere over og hvor mange, der skal bespises så ring til Karin og Henning på 20216790 og meld jer til.

MVH bestyrelsen
Hans Bertelsen


Generalforsamling

   Der afholdes generalforsamling lørdag den 9.juli 2011

Nærmere senere - der udsendes indkaldelse mm

Badebroopsætning 2011Badebroen sættes ud Store Bededag den 20/5 2011.Vi starter på stranden kl. 10.
Alle kan være med, da der er forskellige opgaver at løse og i fællesskab går det meget lettere.
Det plejer at være ret hyggeligt og efter broudsætning er der spisning og råhygge et par timer.

Henning broformand vil gerne have en tilmelding så han ved hvor mange der er at disponere over og hvor mange, der skal bespises.
 
ring til Henning og Karin på tlf. 20216790

PS Hvis der et par stykker, der bager kage til kaffen er det bare lækkert.

Påsken 2011

Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen bedt om at se på mulighed for opsætning af 3 containere i efterårsferien, det er en bekostelig affære og vi har vurderet at behovet nok var større til foråret og vil hermed foreslå, at der før  påskeferien markeres 3 steder ( på Vesterled på vandtårnspladsen og på Østerled) hvor grenaffald må henlægges for derefter at blive afhentet og evt. lavet til flis.

MVH Bestyrelsen


14/4 2011
Skilte med tekst som følger:

Meddelelse til medlemmer af
Hou Plantage Grundejerforening
 Vedrørende beskæring i påsken på jeres grund og vej.
På dette sted må der kun henlægges afsavede grene fra buske og træer til og med 2. Påskedag.  Vi sørger for bortskaffelse.
Alt andet brændbart samt haveaffald skal den enkelte grundejer selv aflevere på genbrugsplads.

Åbningstider:

Lejbølle Genbrugsplads Søn- og helligdage LUKKET 
Lejbøllevej 9A

 Tirsdag  (1. marts – 31. oktober) 13 – 18
  
 Torsdag 9 – 15
 Fredag  (1. marts – 31. oktober) 13 – 18
 Lørdag 9 – 14

Mvh. Bestyrelsen


15/4 2011
Pleje af forstrand:
Hele forstranden vil blive slået med en brakhøster inden for en uges tid.

MVH Bestyrelsen

 

Brooptagning 2010Brooptagning 2010 den18 september kl 10 på stranden